Γλώσσα

Νόμος και Καταστατικό

Νόμος

Ο περί Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού Νόμος

Ο Ερυθρός Σταυρός στην Κύπρο άρχισε να λειτουργεί το 1950 (όταν η νήσος ήταν Βρετανική Αποικία) ως Κλάδος του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού. Μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, και την προσχώρηση της Κύπρου στις Συνθήκες της Γενεύης, συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο με βάση τον Νόμο 39 του 1967 με την επωνυμία Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός (Κ.Ε.Σ.). Ο ρόλος του είναι επικουρικό σώμα των δημοσίων αρχών σε ανθρωπιστικά θέματα. 

Ο περί Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού Νόμος 39 του 1967

»

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΩΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

21/07/1967

  

Καταστατικό

Αμέσως μετά την έγκριση του νόμου θεσπίστηκαν οι Κανονισμοί λειτουργίας του Κ.Ε.Σ. οι οποίοι στο διάστημα μέχρι το 2012 αναθεωρήθηκαν αρκετές φορές και υπαγόρευσαν τη λειτουργία του μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2012 που η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το νέο Καταστατικό του Κ.Ε.Σ. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2022, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Κ.Ε.Σ. εγκρίθηκε το αναθεωρημένο Καταστατικό.

 

Το Καταστατικό του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού 

»

Καταστατικό Κ.Ε.Σ. που εγκρίθηκε στην Γενική Συνέλευση.

14/09/2022