Γλώσσα

Πρόγραμμα Working Along Key Experts (WAKE)

 

Αυτό το επιχορηγημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα, στοχεύει στο να βελτιώσει την αληθινή, καθημερινή κατάσταση των θυμάτων εγκλήματος στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να μειώσει τις εμπειρίες διάκρισής τους στην κυπριακή κοινωνία. Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι ο εντοπισμός των αναγκών κατάρτισης των επαγγελματιών από τις αρμόδιες Κυβερνητικές αρχές αλλά και άλλων επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με θύματα βίας και εγκλήματος και η βελτίωση των ικανοτήτων τους μέσω εκπαίδευσης / κατάρτισης,  ούτως ώστε να λειτουργούν με περισσότερο σεβασμό και με αμερόληπτο και επαγγελματικό τρόπο. Η προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών σχετικά με τις διαδικασίες αναγνώρισης και εξέτασης των θυμάτων και των αναγκών τους και η διατήρηση ενός δικτύου επικοινωνίας και καλών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων είναι οι επιπρόσθετοι στόχοι που θα επιτευχθούν μέσα από το πρόγραμμα.

 

Ο ΣΠΑΒΟ, Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, είναι ο Διαχειριστής του έργου και ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός (ΚΕΣ) είναι ένας από τους Συνεργάτες. Ο ΚΕΣ διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση όλων των εργασιών, ειδικά μέσω τις διάχυσης, της ευαισθητοποίησης, της πρακτικής συμμετοχής, στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού, στην οργάνωση ομάδων εργασίας και των μελετών περίπτωσης για τους βασικούς εμπειρογνώμονες. Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2017. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος Working Along Key Experts (WAKE)

 

Κάνε μια εισφορά

    Ο Κυπριακός Ερυθρός ...

Περισσότερα
 €5  €10  €25
 €50  €100  €200

Εγγραφή στο Newsletter