Γλώσσα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΩΝ Κ.Ε.Σ. ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΩΝ Κ.Ε.Σ. ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

(πρώην Παιδικό Αναρρωτήριο Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού)


 

Ίδρυση

Το Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών Κ.Ε.Σ. "Στέλλα Σουλιώτη" (πρώην Παιδικό Αναρρωτήριο) ιδρύθηκε το 1957 με στόχο την ειδική περίθαλψη ασθενών και αναπήρων παιδιών. Μετά από διάφορες προσωρινές στεγαστικές διευθετήσεις, λειτούργησε τελικά σε ιδιόκτητο οίκημα στην Κερύνεια, με προσωπικό και παιδιά προερχόμενα από όλες τις κοινότητες της Κύπρου.

        

 

Λειτουργία μετά το 1974

Μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τον Ιούλιο του 1974, και αφού ξεπεράστηκαν οι πρώτες σοβαρές επιπτώσεις της, με χρηματοδότηση της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), κτίστηκε στα Πολεμίδια νέο κτήριο, με όλες τις ανέσεις, για την περίθαλψη των παιδιών. Το νέο Παιδικό Αναρρωτήριο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού στα Πολεμίδια, άρχισε τη λειτουργία του το 1980. Μέχρι το 1994 λειτουργούσε και οικοτροφείο, σήμερα όμως προσφέρεται φροντίδα, μόνο σε ημερήσια βάση.

 

Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού "Στέλλα Σουλιώτη"

Με απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.Σ., ημερομηνίας  13 Δεκεμβρίου 2012, το Παιδικό Αναρρωτήριο μετονομάστηκε σε Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού "Στέλλα Σουλιώτη", εις μνήμη της αείμνηστης τέως Προέδρου του Κ.Ε.Σ. Στέλλας Σουλιώτη, που όχι μόνο πρωτοστάτησε στην ίδρυσή του, αλλά το στήριξε γενναιόδωρα με την απεριόριστη φροντίδα της αγάπης της καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, μέχρι το θάνατό της.

 

Προσφερόμενες υπηρεσίες

Στο Θεραπευτικό Κέντρο, που είναι μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο, περιθάλπονται πέραν των 100 παιδιών ηλικίας μέχρι 22 ετών, με σοβαρές σωματικές και πολλαπλές αναπηρίες, όπως είναι η εγκεφαλική παράλυση, η μυϊκή δυστροφία, διάφορα σύνδρομα και άλλα σοβαρά αναπτυξιακά προβλήματα. Παράλληλα με την ιατρική και νοσηλευτική αγωγή, προσφέρονται στα παιδιά φυσιοθεραπεία, υδροθεραπεία, λογοθεραπεία, εργασιοθεραπεία, ιπποθεραπεία, μουσικοθεραπεία, ψυχολογική στήριξη και τους παρέχονται ειδικά βοηθήματα για να μπορούν να διακινούνται πιο άνετα. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην κατάλληλη ψυχαγωγία των παιδιών, στη δημιουργία οικογενειακής ατμόσφαιρας, στην ένταξή τους στην κοινωνία και γενικά στην προσφορά μιας καλύτερης ποιότητας ζωής. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο Κέντρο αναβαθμίζονται συνεχώς. Τη γενική ιατρική φροντίδα έχει Ειδικός Παιδίατρος, που συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Υγείας και ξένους ειδικούς. Το αφοσιωμένο εξειδικευμένο θεραπευτικό προσωπικό και ο άρτιος και συνεχώς εμπλουτιζόμενος εξοπλισμός, συμβάλλουν στην προσφορά εξειδικευμένων ιατρικών και θεραπευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

 

           

Συνεργασίες

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο Θεραπευτικό Κέντρο λειτουργεί Ειδικό Σχολείο για παιδιά σχολικής ηλικίας, στο οποίο προσφέρεται εξειδικευμένη ειδική εκπαίδευση, θεραπευτική αγωγή, ψυχολογική στήριξη κ.ά. Στενή συνεργασία υπάρχει και με το Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκομείο Λεμεσού, που προσφέρει υπηρεσίες παιδονευρολόγου και ορθοπεδικού πάνω σε τακτική βάση, αλλά και εκτάκτως άλλες εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες που χρειάζονται τα παιδιά. Σε συνεργασία με το St. James University Hospital, του Leeds, εισήχθη το 1998 στην Κύπρο, μια νέα θεραπεία για παιδιά που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, η Botulinum Toxin. Η νέα αυτή θεραπεία, αφού εφαρμόστηκε με επιτυχία για αρκετά χρόνια σε παιδιά του Θεραπευτικού Κέντρου, προσφέρεται τώρα και σε παιδιά που νοσηλεύονται σε κρατικά νοσοκομεία. 

 

Συνεργασίες υπάρχουν και αναπτύσσονται συνεχώς και με πολλούς άλλους φορείς, όπως με κρατικές υπηρεσίες, άλλες σχολές και ιδρύματα για παιδιά με αναπηρίες, με τους γονείς, τις Βρεττανικές βάσεις για προσφορά στα παιδιά προγραμμάτων ιπποθεραπείας, με ξένες οργανώσεις, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για θέματα επιμόρφωσης του προσωπικού, και τέλος με φιλανθρωπικές και άλλες εθελοντικές οργανώσεις και διάφορους άλλους φορείς που ενισχύουν ποικιλότροπα τη λειτουργία του Θεραπευτικού Κέντρου.

 

Δαπάνες λειτουργίας

Το Θεραπευτικό Κέντρο περιβάλλουν με την αγάπη και τη φροντίδα τους οι αξιωματούχοι και τα μέλη των Κεντρικών Οργάνων, των Κλάδων και του Τμήματος Νέων του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, και από της ίδρυσής του το στηρίζουν, καλύπτοντας και το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης για τη λειτουργία του, που είναι μεγάλη. Σημαντική είναι επίσης και η συνεισφορά της Κυβέρνησης, που με τη χορηγία της καλύπτει το 30% περίπου της δαπάνης λειτουργίας του. Το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από εκδηλώσεις, εράνους και εθελοντικές εισφορές από το κοινό που πάντα έρχεται αρωγό εκδηλώνοντας γενναιόδωρα τη συμπαράστασή του.

 

Ανακαίνιση του κτηρίου του Θεραπευτικού Κέντρου 

Κατά την περίοδο Μαρτίου 2011 – Ιουλίου 2013, πραγματοποιήθηκε μια ριζική ανακαίνιση του κτηρίου του Θεραπευτικού Κέντρου, που χρηματοδοτήθηκε με ένα σχέδιο κατά δωμάτιο χορηγιών. Τα εγκαίνια του ανακαινισθέντος κτηρίου τέλεσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης στις 5 Ιουλίου 2013.

 

                        

 

Στοιχεία επικοινωνίας

 

Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού "Στέλλα Σουλιώτη"

Τ.Θ. 55263, 3820 Λεμεσός

Τηλ.: (+357) 25334024, Τηλεομοιότυπο: (+357) 25333466

Email: home@redcross.org.cy