Γλώσσα

Κλάδοι & Τμήμα Νέων

 

Κλάδος Λευκωσίας

Οδός Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού 3, 2063 Στρόβολος, Λευκωσία

Τ.Θ. 23751, 1686 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22664988,  Τηλεομοιότυπο: (+357) 22668893

Email: nicosia@redcross.org.cy

 

Κλάδος Λεμεσού

Αγίας Φυλάξεως 119, 3087 Λεμεσός

Τ.Θ. 56522, 3307 Λεμεσός

Τηλ.: (+357) 25355104, Τηλεομοιότυπο: (+357) 25365131

Email: limassol@redcross.org.cy

 

Κλάδος Αμμοχώστου

Γεωργίου Γρίβα Διγενή 4, 6010 Λάρνακα

Τ.Θ. 40457, 6304 Λάρνακα

Τηλ.: (+357) 24655643, Τηλεομοιότυπο: (+357) 24655643

Email: famagusta@redcross.org.cy

 

Κλάδος Λάρνακας

Γεωργίου Γρίβα Διγενή 4, 6010 Λάρνακα

Τ.Θ. 40272, 6302 Λάρνακα

Τηλ.: (+357) 24655080, Τηλεομοιότυπο: (+357) 24655082

Email: larnaca@redcross.org.cy

 

Κλάδος Πάφου

Ανδρέα Χρυσοστόμου 2, 8047 Πάφος

Τηλ.: (+357) 26933259, Τηλεομοιότυπο: (+357) 26222870

Email: paphos@redcross.org.cy

 

Κλάδος Κερύνειας

Οδός Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού 3

2063 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22504451, Τηλεομοιότυπο: (+357) 22666956

Email: kyrenia@redcross.org.cy

 

Τμήμα Νέων

Οδός Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού 3

2063 Στρόβολος, Λευκωσία

Τ.Θ. 24928 1305 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22665166, Τηλεομοιότυπο: (+357) 22662433

Email: youth@redcross.org.cy

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ μεταβείτε στην ενότητα Κλάδοι & Τμήμα Νέων