Γλώσσα

Όραμα και Αποστολή

Όραμα και Αποστολή

Όραμα

Να καταστεί ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ως ο κατ’ εξοχήν ανθρωπιστικός οργανισμός στην Κύπρο, στον οποίο ο κάθε άνθρωπος θα επιλέγει να συνεισφέρει και ο οποίος θα ελκύει άτομα κάθε ηλικίας και προέλευσης για προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας.

 

Αποστολή

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός, είναι ένας ανθρωπιστικός οργανισμός, που στηρίζεται σε εθελοντές και καθοδηγείται από τις Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου και το Καταστατικό του. Βοηθά στην πρόληψη και ανακούφιση του πόνου με πλήρη αμεροληψία, χωρίς διακρίσεις ως προς την εθνικότητα ή την ιθαγένεια, τη φυλή, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνική καταγωγή, το νομικό καθεστώς ή το καθεστώς διαμονής, την ηλικία, την αναπηρία, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις ή πίστη, γλώσσα, κοινωνικό υπόβαθρο, πολιτικές απόψεις ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια αιτία διάκρισης.