Γλώσσα

Όραμα και Αποστολή

Όραμα και Αποστολή

Όραμα

Να καταστεί ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ως ο κατ’ εξοχήν ανθρωπιστικός οργανισμός στην Κύπρο, στον οποίο ο κάθε άνθρωπος θα επιλέγει να συνεισφέρει και ο οποίος θα ελκύει άτομα κάθε ηλικίας και προέλευσης για προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας.

 

Αποστολή

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός, είναι ένας ανθρωπιστικός οργανισμός, που στηρίζεται σε εθελοντές και καθοδηγείται από τις Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου και το Καταστατικό του. Βοηθά στην πρόληψη και ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων σε όλο τον κόσμο, σε καιρό ειρήνης ή πολέμου, χωρίς διάκριση γένους, φύλου, ηλικίας, κοινωνικής θέσης, θρησκείας ή πολιτικής τοποθέτησης.