Γλώσσα

Καθιστώντας ικανή μια Ευρώπη που πραγματικά προστατεύει

Καθιστώντας ικανή μια Ευρώπη που πραγματικά προστατεύει

 

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2019- Παγκόσμια ημέρα προσφύγων: Το  Ευρωπαϊκό Γραφείο του Ερυθρού Σταυρού καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα κράτη μέλη, να ανανεώσουν την δέσμευσή τους περί της Σύμβασης για τους Πρόσφυγες του 1951, με το να ενισχύσουν τους πυλώνες μιας συντονισμένης, μακροπρόθεσμης προσέγγισης, για τη προστασία των προσφύγων. Αυτή η προσέγγιση πρέπει να διασφαλίζει ότι η αρχή της μη επαναπροώθησης είναι ακρογωνιαίος λίθος του συστήματος και ότι εγγυάται την πρόσβαση σε αξιοπρεπείς διαδικασίες ασύλου, στην Ευρώπη, μέσα από επαρκείς επενδύσεις.

 

Τα άτομα που αναζητούν ασφάλεια στην ΕΕ επιστρέφονται πίσω από τα σύνορα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αίτημά τους για προστασία - σε πλήρη αντίθεση με μία από τις κεντρικές αρχές της Σύμβασης για τους Πρόσφυγες. Επιπρόσθετα, τους τελευταίους μήνες αναφέρθηκαν πολυάριθμες περιπτώσεις επαναπροώθησης, κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Σε συνδυασμό δε, με την έλλειψη νόμιμων οδών, οι αιτητές ασύλου ολοένα και περισσότερο ωθούνται στο να λαμβάνουν μεγαλύτερα ρίσκα αναζητώντας ασφάλεια. Σοκαριστικά είναι τα νούμερα των προσφύγων που συνεχίζουν να πνίγονται στη Μεσόγειο – με 509 θανάτους να έχουν καταγραφεί αυτό το χρόνο, αλλά με πολλούς ακόμα μη καταχωρημένους. «Η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να κλείνει τα μάτια σε αυτές τις τραγωδίες», λέει ο Denis Haveaux, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου του Ερυθρού Σταυρού. Τονίζει δε πως «χρειάζεται πολιτικό σθένος για να κάνουμε μεγαλύτερη χρήση των εργαλείων όπως της οικογενειακής επανένωσης, της επανεγκατάστασης, ή της ανθρωπιστικής θεώρησης εισόδου και τοιουτοτρόπως να μειώσουμε  την εξάρτηση των ατόμων από τις ανήθικες υπηρεσίες των λαθρεμπόρων».

 

Για εκείνους που καταφέρνουν να φθάσουν με έναν παρορμητικό τρόπο (χωρίς διοργάνωση), το να εισέλθουν σε Ευρωπαϊκό έδαφος δεν εγγυάται την πρόσβασή τους σε δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου. Ολοένα αυξανόμενοι αριθμοί αιτητών ασύλου στερούνται της ελευθερίας κατά την είσοδό τους, σε όλη την ΕΕ. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα ότι είμαστε μάρτυρες μίας ολοένα αυξανόμενης προσφυγής, στη μέθοδο κρατήσεως μεταναστών εντός του πλαισίου πολιτικής ασύλου της ΕΕ. Αυτό αντικατοπτρίζεται, στις πρόσφατες νομοθετικές προτάσεις που συστήνουν παράταση της νόμιμης κράτησης. «Είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι η κράτηση έχει διαρκείς επιβλαβείς συνέπειες, στην διανοητική και σωματική υγεία των κρατουμένων και των οικογενειών τους», υπογραμμίζει ο κ. Haveaux. Το να βρίσκεται κανείς σε καθεστώς κράτησης περιορίζει επίσης, την πρόσβασή του σε δίκαιες διαδικασίες ασύλου, καθώς παρακωλύεται η δυνατότητα των ατόμων να επωφεληθούν από επαρκή νομική υποστήριξη.

 

Αυτές οι προκλήσεις, πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως, για  να διασφαλιστεί, ότι τα δικαιώματα του κάθε ατόμου που χρειάζεται διεθνή προστασία, γίνονται σεβαστά. Καλούμε τους  ηγέτες της ΕΕ να εξασφαλίσουν ότι διατίθενται επαρκείς πηγές, για την ανάπτυξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, το οποίο εγγυάται την πρόσβαση όλων όσων επιζητούν προστασία. H χρηματοδότηση μιας πολιτικής ασύλου, που ενδυναμώνει τις νόμιμες οδούς και διατηρεί υψηλά πρότυπα προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη, πρέπει να είναι η ύψιστη προτεραιότητα. Για να αντιμετωπιστούν οι δομικές αδυναμίες, στα εθνικά συστήματα ασύλου, η διαδικασία χρήζει περεταίρω επιμέλειας η οποία θα βοηθήσει στο να διασφαλιστεί η αξιοπρέπεια των αιτητών ασύλου και των προσφύγων σε όλη την ΕΕ. 

 

Το 2019 είναι ένα σημείο καμπής για το μέλλον της Ευρώπης και σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου θεσμικού κύκλου. Τα πρόσφατα εκλεγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύντομα θα συναντήσουν τους νεο-διορισμένους λειτουργούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενόσω τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συζητούν την γενική πολιτική κατεύθυνσή της Ένωσης για τα επόμενα πέντε χρόνια και μελετούν το πώς αυτές οι προτεραιότητες θα χρηματοδοτηθούν μέσα από το προϋπολογισμό της ΕΕ, θα πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία για διάθεση επαρκών οικονομικών επενδύσεων σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός αποδοτικού συστήματος ασύλου. Καλούμε την ανερχόμενη ηγεσία να δεσμευτεί ότι θα καταστήσει ικανή μια Ευρώπη που πραγματικά θα προστατεύει.

 

Για περεταίρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Eva Oyon, Head of Communications, Red Cross EU Office,

+32(0)2 235 09 22, [email protected]

 

Κάνε μια εισφορά

    Ο Κυπριακός Ερυθρός ...

Περισσότερα
 €5  €10  €25
 €50  €100  €200