Γλώσσα

Μετανάστες, Πρόσφυγες και Αιτητές Ασύλου

Μετανάστες, Πρόσφυγες και Αιτητές Ασύλου

Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου έχει πλέον αναγνωρίσει και κατατάξει ψηλά στις προτεραιότητές του το θέμα της μετανάστευσης, σαν ένα από τα κυριότερα κοινωνικά προβλήματα το οποίο επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων συνανθρώπων μας σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Μέσα στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής της δράσης για αντιμετώπιση προβλημάτων ευάλωτων ομάδων και την ενδυνάμωσή τους για την ομαλή κοινωνική  τους ένταξη, η Διεθνής Ομοσπονδία Συνδέσμων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC www.ifrc.org) έχει προχωρήσει στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας  Συνεργασίας των Ερυθρών Σταυρών για συνεργασία σε θέματα Προσφύγων, Αιτητών Ασύλου και Μεταναστών (PERCO - Platform for European Red Cross Cooperation on Refugees, Asylum Seekers and Migrants) 

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός (Κ.Ε.Σ.) συμμετέχει στην PERCO ως παρατηρητής από το 2007, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα να ενημερώνεται και να εργάζεται παράλληλα με τις άλλες Ευρωπαϊκές Εθνικές Οργανώσεις (ΕΟ). Αμέσως μετά την αναγνώριση του το 2012, ο Κ.Ε.Σ. αποτελεί πλέον πλήρες και ισότιμο μέλος της πλατφόρμας PERCO.

 

      

 

 

Έχοντας πλέον αναγνωρισθεί επίσημα ως το 188ο μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ICRCwww.icrc.org) ο Κ.Ε.Σ. συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για τη διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα όπως την εξασφάλιση πρόσβασης, αξιοπρέπειας, σεβασμού της διαφορετικότητας και του δικαιώματος για κοινωνική ένταξη, που αποτελούν τους κύριους στόχους του Διεθνούς Κινήματος για τη Μετανάστευση.

 

Όπως είναι γνωστό η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης, του πολιτικού της προβλήματος και του ότι είναι η πλησιέστερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολλές χώρες προέλευσης, είναι ένα από τα ευπρόσιτα σημεία εισόδου μεταναστών, οι μεγάλοι αριθμοί των οποίων της δημιουργούν τεράστια σοβαρά προβλήματα.

 

Για τον Κ.Ε.Σ., αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση, την οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις θεμελιώδεις αρχές του Κινήματος, τις οικονομικές του δυνατότητες και την πάγια τακτική και αποστολή του για προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και υποστήριξη των ευάλωτων μεταναστών οι οποίοι σήμερα αποτελούν διεθνώς μία από τις πιο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

 

Μετά από μια αξιολόγηση της κατάστασης και ιεραρχώντας τις ανάγκες, ο Κ.Ε.Σ. έχει αποφασίσει να δώσει έμφαση στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τα άτομα αυτά, με τη διανομή τροφίμων και ειδών ένδυσης που γίνεται σε άτομα και οικογένειες που προέρχονται στα κατά τόπους Γραφεία του Κ.Ε.Σ.

 

Τα τελευταία χρόνια ο Κ.Ε.Σ. έχει βοηθήσει περίπου 5000 μετανάστες που αντιμετώπιζαν σοβαρά ανθρωπιστικά προβλήματα. Σχετικές δραστηριότητες του Κ.Ε.Σ. είναι όπως ήδη αναφέρθηκε το ιατρικό σχέδιο βοήθειάς για το οποίο ο Κ.Ε.Σ. έχει εξασφαλίσει τις εθελοντικές υπηρεσίες γιατρών με διαφορετικές ειδικότητες και η παροχή αναπηρικών καρεκλών. Παράλληλα, εθελοντές του Κ.Ε.Σ. προσπαθούν να επισκέπτονται τουλάχιστον μια φορά το μήνα τα κέντρα υποδοχής αιτητών ασύλου.

 

Μια άλλη έκτακτη σχετική δραστηριότητα είναι η κάλυψη των αναγκών μεταναστών που κατά καιρούς οργανώνουν πολυήμερες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ή διεκδίκησης διαφόρων αιτημάτων τους μπροστά σε Υπουργεία ή άλλους χώρους, με την παραχώρηση πολλών από τα χρειώδη η πολυήμερη διαμονή τους σε ανοικτούς χώρους.

 

Η ξενοφοβία και ο ρατσισμός προς τους μετανάστες είναι επίσης ένα φαινόμενο το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει το Κίνημα ΕΣ/ΕΗ σε διεθνές επίπεδο. Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και πολιτική της Διεθνούς Ομοσπονδίας ΕΣ/ΕΗ, ο Κ.Ε.Σ.  συμμετέχει σε εκστρατείες κατά της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Σε συνεργασία με το Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό και άλλες Εθνικές οργανώσεις και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου ο Κ.Ε.Σ. συμμετείχε στο πρόγραμμα «Θετικές Εικόνες» το οποίο αφορούσε την ετοιμασία και χρήση εκπαιδευτικού υλικού σε Δημοτικά Σχολεία για υιοθέτηση από τα παιδιά πιο θετικής στάσης απέναντι στους μετανάστες.

 

Επίσης ο Κ.Ε.Σ. ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα για εντοπισμό ατόμων που αγνοούνται συνέπεια της μεταναστευτικής τάσης καθώς και την προσπάθεια επανένωσης οικογενειών.

 

Από το 2013 ο Κ.Ε.Σ. άρχισε να συμμετέχει πιο ενεργά και να βοηθά στη λειτουργία του Κέντρου Κράτησης στη Μενόγεια, με στόχο να καλύψει τις ανθρωπιστικές ανάγκες και να βοηθήσει στην ικανοποίηση των δικαιολογημένα αιτημάτων των κρατούμενων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους. Κατά την περίοδο Ιουλίου 2014 – Αυγούστου 2015 ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός εξασφάλισε χρηματοδότηση από τα EEA Grants και την Κυπριακή Δημοκρατία και υλοποίησε το πρόγραμμα «Ανάπτυξη Δομών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης στο Κέντρο Κράτησης Μεταναστών Μενόγειας». 

Έκθεση Αποτελεσμάτων Έρευνας και Προτάσεις