Γλώσσα

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

 


 

Οι δραστηριότητες του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (Κ.Ε.Σ.) υπαγορεύονται βασικά από το λόγο ύπαρξής του, που δεν είναι άλλος από την προσπάθεια ανακούφισης του ανθρώπινου πόνου σε όλο τον κόσμο, σε καιρό ειρήνης ή πολέμου.

 

Πέρα από τις παραδοσιακές και μόνιμες φιλανθρωπικές δραστηριότητες με τις οποίες ταυτίστηκε ο Κ.Ε.Σ., όπως η ανθρωπιστική βοήθεια, η προσφορά Πρώτων Βοηθειών, η οργάνωση αιμοδοσιών κ.α., η ανθρωπιστική προσφορά και δράση του υπαγορεύεται επίσης από τις παρουσιαζόμενες έκτακτες ανάγκες. Θεομηνίες, δυστυχήματα, επιδημίες, συγκρούσεις, πόλεμοι και άλλες απρόβλεπτες αιτίες ανθρώπινου πόνου, δυστυχίας, καταστροφών και θανάτων, δοκιμάζουν την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα της αντίδρασής του. Ο διεθνής χαρακτήρας του Ερυθρού Σταυρού, που αποτελεί και μια από τις βασικές αρχές του, αλλά και το γεγονός ότι σήμερα, με την παγκοσμιοποίηση και την ανάπτυξη των επικοινωνιών, ζούμε σε ένα κόσμο αλληλοεξάρτησης, έχουν αυξήσει και διευρύνει τις ανάγκες αυτές και κατ’ επέκταση τους τομείς δραστηριοποίησης του Κ.Ε.Σ.

 

Παρατίθενται δειγματικά πιο κάτω μερικές από τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από τον Κ.Ε.Σ. στην Κύπρο, σε περίοδο ειρήνης και περίοδο πολέμου:

α) Οι κυριότερες δραστηριότητες του Κ.Ε.Σ. σε καιρούς ειρήνης είναι:

 • Προσφορά Ανθρωπιστικής Βοήθειας όπως τρόφιμα και ρουχισμό
 • Θεραπευτική αγωγή, φροντίδα και στήριξη παιδιών με αναπηρίες
 • Προσφορά μαθημάτων Πρώτων Βοηθειών
 • Παραχώρηση τροχοκαθισμάτων και άλλων βοηθητικών μέσων
 • Υλική και ηθική στήριξη σε ευάλωτα άτομα
 • Προετοιμασία, ετοιμότητα και οργάνωση για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
 • Συντροφιά σε ηλικιωμένους και άλλα μονήρη άτομα
 • Κάλυψη αναγκών των εγκλωβισμένων
 • Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
 • Οργάνωση Αιμοδοσιών
 • Βοήθεια σε μετανάστες
 • Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και διαφώτισης πάνω σε κοινωνικά και άλλα προβλήματα (aids, ναρκωτικά, οδικά δυστυχήματα, γρίπη των πτηνών κλπ.)
 • Προσφορά Υπηρεσίας Αναζητήσεων και Αποκατάσταση Οικογενειακών Δεσμών
 • Διοργάνωση Σεμιναρίων και Συνεδρίων
 • Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινωνίας για την αποστολή του Ερυθρού Σταυρού.
 • Εκδηλώσεις και εκστρατείες συγκέντρωσης πόρων (παγκύπριος Έρανος Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού).
 • Εγγραφή, εκπαίδευση και οργάνωση μελών και εθελοντών
 • Συνεργασία με την Κυβέρνηση και άλλους εθελοντικούς οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό
 • Διάδοση των αρχών του Ερυθρού Σταυρού
 • Προστασία του εμβλήματος του Ερυθρού Σταυρού
 • Συνεργασία με το Διεθνές Κίνηνμα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου

 

β) Οι κυριότερες δραστηριότητες του Κ.Ε.Σ. σε καιρό πολέμου είναι:

 • Η πρώτη ιατρική φροντίδα στους πληγωμένους
 • Η απελευθέρωση και ασφάλεια των αιχμαλώτων
 • Η ανεύρεση των αγνοουμένων προσώπων
 • Η επανασύνδεση και επικοινωνία οικογενειών με τους συγγενείς τους
 • Η περίθαλψη και παρηγοριά των προσφύγων
 • Η παροχή ειδών πρώτης ανάγκης σε εκτοπισμένα και εγκλωβισμένα πρόσωπα και η επικοινωνία με αυτά
 • Η ψυχολογική στήριξη σε τυχόν θύματα βιασμού και όσους άλλους χρειάζονται.