Γλώσσα

Περιβάλλον

Περιβάλλον

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός (Κ.Ε.Σ.) μέσα στα πλαίσια της πολύπλευρης προσφοράς του παρακολουθεί και ευαισθητοποιείται σε κάθε θέμα που έχει σχέση με την ευημερία και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Τα τελευταία χρόνια, φυσικά και ανθρωπογενή αίτια, έχουν προκαλέσει μεγάλες αλλοιώσεις και καταστροφές στο περιβάλλον, οι δυσάρεστες, ως επί το πλείστον, επιπτώσεις των οποίων γίνονται αισθητές από εκατομμύρια συνανθρώπων μας, σε κάθε γωνιά της υφηλίου. 

Επειδή και η Κύπρος είναι μια από τις χώρες που δέχεται τις δυσμενείς επιπτώσεις των κλιματολογικών αλλαγών, ο Κ.Ε.Σ. έχει περιλάβει στα προγράμματά του και τις πιο κάτω δραστηριότητες που αποβλέπουν στη διαφώτιση της κοινωνίας και την υιοθέτηση πιο φιλικών προς το περιβάλλον στάσεων.

  • Δεντροφυτεύσεις
  • Συμμετοχή στις προσπάθειες της Κυβέρνησης για διαφώτιση του κοινού
  • Δραστηριότητες που αποβλέπουν την εξοικονόμηση νερού
  • Δραστηριότητες που αποβλέπουν την εξοικονόμηση ενέργειας
  • Οργάνωση και συμμετοχή σχετικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο
  • Συμμετοχή σε συνέδρια/ σεμινάρια στο εξωτερικό
  • Σχετικές ανακοινώσεις, άρθρα, αφίσες, διαφωτιστικά φυλλάδια