Γλώσσα

Διεθνής Δράση

Διεθνής Δράση

Συνεργασία με το Διεθνές Κίνημα

Αμέσως μετά την υπογραφή από την Κύπρο των συνθηκών της Γενεύης και παρ’ όλον ότι δεν  ...

Περισσότερα >

Ανθρωπιστική βοήθεια στο εξωτερικό

Η συναίσθηση και πιστή εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεών του, σε συνδυασμό με τα γενναιόδωρα ...

Περισσότερα >