Γλώσσα

Ψυχοκοινωνική Στήριξη

Ψυχοκοινωνική Στήριξη

Ψυχοκοινωνική Στήριξη στην Κύπρο

 

Εισαγωγή

«Το Πλαίσιο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης 2005-2007»της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, ορίζει τη Ψυχοκοινωνική Στήριξη σαν «μια διαδικασία διευκόλυνσης της ανάπτυξης  ψυχοανθεκτικότητας σε άτομα, οικογένειες και κοινότητες» International Federation Reference Centre for Psychosocial Support (2011).

Η Ψυχοκοινωνική Στήριξη ενεργοποιεί την ανάρρωση μετά από μια κρίση που έχει διαταράξει τις ζωές των ανθρώπων. Βασίζεται στη θεωρία ότι η ενδυνάμωση των ανθρώπων, έτσι ώστε να μπορούν βοηθούν τους εαυτούς τους και τους γύρω τους, βελτιώνει τις ατομικές και συλλογικές (κοινοτικές) δυνατότητες και αυξάνει την αυτοπεποίθηση τους.

Eνεργεί, ως προληπτικό αλλά και ως θεραπευτικό εργαλείο. Προληπτικό, όταν μειώνει τους κινδύνους ανάπτυξης προβλημάτων ψυχικής υγείας, και θεραπευτικό όταν βοηθά άτομα και κοινότητες να χειριστούν και να ξεπεράσουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα που πιθανόν να έχουν δημιουργηθεί από το σοκ και τις επιπτώσεις μιας κρίσης.


Α. Η Ανάγκη για Ψυχοκοινωνική Στήριξη στην Κύπρο

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν επηρεάσει όλους τους φορείς: Κυβερνητικούς, Μη- Κυβερνητικούς και Ιδιωτικούς, γεγονός που επηρέασε σημαντικά τους συμπολίτες μας και κατά επέκταση σε όλους μας. Συχνά μέχρι και οι βασικές ανάγκες συνανθρώπων μας  απειλούνται σε σημείο όπου η ανεργία, η φτώχεια, η έλλειψη στέγης, έχει γίνει, για ένα αυξανόμενο ποσοστό του πληθυσμού καθημερινή πραγματικότητα.
Στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό έχουμε παρατηρήσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και το πώς αυτές μεταφράζονται άμεσα σε αύξηση άγχους και κατά συνέπεια αύξηση έκφρασης προβλημάτων ψυχικής υγείας, αύξηση οικογενειακής βίας, κοινωνικής απομόνωσης και απομάκρυνση από τους οικογενειακούς δεσμούς, παραμέληση παιδιών και ξεσπάσματα αντικοινωνικής και εγκληματικής συμπεριφοράς. Ένας πρόσφατος ενδεικτικός αριθμός καταδεικνύει ότι ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια σε 7000 συνανθρώπους μας.  

Με την ακούραστη βοήθεια των εθελοντών και άλλων συνεργατών, μέχρι στιγμής , το πρόγραμμα της Ψυχοκοινωνικής Στήριξης κατάφερε να αναπτύξει υπηρεσίες βασισμένες σε αξιολόγηση αναγκών ευάλωτων ομάδων.

1)    Τη δημιουργία υπηρεσιών παροχής Ψυχοθεραπείας για την εξασφάλιση στήριξης. 
2)    Εκπαιδευτικά προγράμματα στη Ψυχοκοινωνική Στήριξη.

Το όραμα του προγράμματος της Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, είναι όπως σε συνεργασία πάντα με άλλους φορείς και οργανώσεις, να κινητοποιήσει τις δυνάμεις της κοινότητας για να μπορέσει να υποστηρίξει ουσιαστικά  ευάλωτες και πολλές φορές αόρατες ομάδες σε Παγκύπριο επίπεδο.

Η ανάπτυξη προγραμμάτων θα βασίζεται σε κοινοτικό επίπεδο και θα στοχεύει στην αυτό-φροντίδα και αυτονόμηση. 

 

Β. Συνοπτικά, οι κυριότεροι στόχοι και επιδιώξεις μας είναι:

  • Επισήμανση αναγκών ψυχοκοινωνικής στήριξης από εκπαιδευμένους εθελοντές στους υφιστάμενους τομείς δραστηριοποίησης του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.
  • Συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς που θα βασίζεται στην ανταλλαγή υπηρεσιών και ενδιαφερόντων.
  • Εξεύρεση νέων εθελοντών και εκπαίδευσή τους στην επίσημη εκπαίδευση Ψυχοκοινωνικής Στήριξης (Community based psychosocial support).
  • Εκτέλεση αξιολογήσεων από εκπαιδευμένους εθελοντές Ψυχοκοινωνικής Στήριξης με στόχο την εκτίμηση και αναφορά των αναγκών των ευάλωτων ομάδων  ανάμεσα στο γενικό πληθυσμό.
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και άλλων παρόμοιων προγραμμάτων στη κοινότητα, πάνω σε παγκύπρια βάση.

 

Γ. Εφαρμογή Προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Στήριξης:

Οραματιζόμαστε ότι το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής  Στήριξης θα μπορεί να συνυπάρχει και θα έχει την δυνατότητα να στηρίζει, μέσω υφιστάμενων και υπό εξέλιξη προγραμμάτων του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, όπως: Πρόγραμμα Μεταναστών, Τμήμα Ανταπόκρισης σε Επείγοντα Περιστατικά, το Τμήμα Διαχείρισης Καταστροφών, το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευημερίας, το Πρόγραμμα Νεολαίας κλπ.

Ταυτόχρονα, το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης μπορεί να λειτουργεί και από μόνο του αυτοδύναμο («Stand-Alone Program). Θα μπορεί να συνεργάζεται με άλλους φορείς, να συντονίζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις συνεργασίες για απόκτηση δεξιοτήτων από εθελοντές ψυχοκοινωνικής στήριξης, οι οποίοι θα είναι έτσι σε θέση να ανταποκρίνονται σε μεγάλες κρίσεις στην κοινότητα.

Με τη δυνατότητα του προγράμματος ψυχοκοινωνικής στήριξης να λειτουργεί αυτοδύναμα, οι υπηρεσίες θα μπορούν να προσφέρονται άμεσα, και συνεπώς να έχουν πρόσβαση σε ένα μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που έχει ανάγκη.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 

 

2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 9-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Αίτηση Εγγραφής στα Αγγλικά

Αίτηση Εγγραφής στα Ελληνικά

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 23-26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Αίτηση Εγγραφής στα Αγγλικά

Αίτηση Εγγραφής στα Ελληνικά

 

**********************************************************************

 

2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 5-8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 

Αίτηση Εγγραφής στα Αγγλικά

Αίτηση Εγγραφής στα Ελληνικά 

Κάνε μια εισφορά

    Ο Κυπριακός Ερυθρός ...

Περισσότερα
 €5  €10  €25
 €50  €100  €200