Γλώσσα

Αιμοδοσία

Αιμοδοσία

 

Η αιμοδοσία είναι μια από τις πρώτες και πιο σημαντικές δραστηριότητες του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (Κ.Ε.Σ.), καθώς και βασική προτεραιότητα όλων ανεξαίρετα των Εθνικών Οργανώσεων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

 

Η εθελοντική και δωρεάν προσφορά αίματος είναι μια καταξιωμένη ενέργεια αλτρουισμού και ανθρώπινης αλληλεγγύης που συμβάλλει ακόμα και στη διάσωση ζώων. Η προσφορά αίματος είναι ασφαλής και γίνεται με μια απλή, ανώδυνη διαδικασία μετά από μια προκαταρκτική εξέταση και αξιολόγηση του δότη, που διασφαλίζει ότι η αιμοδοσία δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην υγεία του και ότι το αίμα του είναι κατάλληλο για μετάγγιση.

 

Όλοι οι Κλάδοι του Κ.Ε.Σ. και το Τμήμα Νέων διοργανώνουν τακτικά αιμοδοσίες σε συνεργασία με τις κατά τόπους Τράπεζες Αίματος. Κάποιοι μάλιστα, όπως ο Κλάδος Λεμεσού, έχουν δημιουργήσει μια πολύ καλή παράδοση οργανωμένων αιμοδοσιών που πραγματοποιούν σε συνεργασία με σχολεία και άλλα οργανωμένα σύνολα.

 

 

Η Κύπρος έχει δημιουργήσει μια πολύ καλή παράδοση στην οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία και είναι μια από τις λίγες χώρες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες τους σε αίμα με εθελοντική αιμοδοσία.

Οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα επιθυμεί να οργανώσει αιμοδοσία, μπορεί να επικοινωνήσει με τα κατά τόπους Κέντρα Αίματος.