Γλώσσα

Τμήμα Νέων

Το Τμήμα Νέων  αποτελεί μία από τις Θυγατρικές Μονάδες του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (Κ.Ε.Σ.). Αποτελεί τον κρίκο που ενώνει τους ερυθροσταυρίτες νέους της Κύπρου με τους ερυθροσταυρίτες όλου του κόσμου, αναπτύσσοντας διεθνή δράση και κινητοποιώντας την δύναμη του ανθρωπισμού για προαγωγή της υγείας, την καλλιέργεια της διεθνούς φιλίας, την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και της δυστυχίας ανεξάρτητα από φυλή, θρήσκευμα ή εθνικότητα στο όνομα της Προσφοράς στο συνάνθρωπο και του Εθελοντισμού. 

 

 

Στην Κύπρο το Τμήμα Νέων ιδρύθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού το Νοέμβριο του 1973. Κάθε ερυθροσταυρίτης νέος υιοθετεί και εφαρμόζει τις επτά θεμελιώδεις αρχές που είναι και η δύναμη του Ερυθρού Σταυρού: τον Ανθρωπισμό, την Αμεροληψία, την Ουδετερότητα, την Ανεξαρτησία, την Εθελοντική Υπηρεσία, την Ενότητα και το Διεθνή χαρακτήρα. Δίνει ζωντανά το παρόν του στους συνοικισμούς, ανάμεσα στους πρόσφυγες, στους πάσχοντες, στους εγκλωβισμένους, στους νέους, στους ηλικιωμένους στα παιδιά του Θεραπευτικού Κέντρου Στέλλα Σουλιώτη (πρώην Παιδικού Αναρρωτηρίου) και όπου αλλού υπάρχει ανάγκη. Πονούν για το σήμερα, αλλά ελπίζουν και δημιουργούν με ατσαλένια θέληση το αύριο της Κύπρου, το αύριο του Κόσμου.

 

Το Τμήμα Νέων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία, 5 Συμβούλους και τους Προέδρους των Επαρχιακών Επιτροπών. Αποτελεί το ανώτατο όργανο του Τμήματος Νέων Ερυθρού Σταυρού.

 

Οι γενικοί σκοποί του Τμήματος Νέων του Ερυθρού Σταυρού είναι οι εξής:

- Η προστασία της υγείας και της ζωής.

- Η προσφορά βοήθειας, χωρίς όρια και διακρίσεις, σ’ όσους έχουν ανάγκη.

- Η προαγωγή του αισθήματος της κοινωνικής αλληλεγγύης.

- Η προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος.

- Η προαγωγή του πνεύματος κατανοήσεως και φιλίας μεταξύ των νέων των διαφόρων χωρών.

 

 Οι ερυθροσταυρίτες νέοι μπορούν να λάβουν μέρος σ’ ένα πλήθος δραστηριοτήτων:

- Επισήμανση προσώπων που έχουν ανάγκη.

- Επισκέψεις σε πάσχοντες και στο Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών Ερυθρού Σταυρού Στέλλα Σουλιώτη (πρώην Παιδικό Αναρρωτήριο).

- Εκστρατείες για τη βελτίωση, διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

- Εκδρομές, κατασκηνώσεις και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

- Βασικές γνώσεις πυρόσβεσης, διάσωσης και πρώτων βοηθειών.

- Αιμοδοσία

 

Σε περίπτωση εχθροπραξιών, τα μέλη του Τμήματος Νέων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ανάλογα των αναγκών και με μοναδικό στόχο την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου βιώνοντας έτσι την ΠΡΟΣΦΟΡΑ στο συνάνθρωπο!

       

Μέλη μπορούν να εγγραφούν παιδιά, νέοι και νέες ηλικίας μέχρι και 45 ετών, μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, φοιτητές ή εργαζόμενοι, αφού συμπληρώσουν το σχετικό δελτίο εγγραφής.

 

Σε περίπτωση Ομίλου (Σχολείου, Κέντρου Νεότητας, Επιμορφωτικού Κέντρου) ορίζεται ένας υπεύθυνος (καθηγητής, δάσκαλος, κοινωνικός λειτουργός), για να ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του όμιλου και της Επαρχιακής Επιτροπής.

 

Σ΄ όλους εσάς που στέκεστε δίπλα στο Τμήμα Νέων και μας τιμάτε με τη βοήθεια και συνεργασία σας, σας εκφράζουμε τις ευγνώμονες ευχαριστίες μας.