Γλώσσα

Θεμελιώδεις Αρχές

Θεμελιώδεις Αρχές

 

 


Ανθρωπισμός
Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού Ερυθράς Ημισελήνου, που γεννήθηκε από την επιθυμία να παρέχεται περίθαλψη και βοήθεια στους πληγωμένους στο πεδίο της μάχης χωρίς καμιά απολύτως διάκριση, καταβάλλει κάθε προσπάθεια μέσα στα πλαίσια της διεθνούς και εθνικής ιδιότητας του να ανακουφίζει τον ανθρώπινο πόνο οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Σκοπός του είναι η προστασία της ζωής και της υγείας και η εξασφάλιση του σεβασμού προς τον άνθρωπο. Προάγει την αμοιβαία κατανόηση, τη φιλία, τη συνεργασία και τη σταθερή ειρήνη, ανάμεσα σ’ όλους τους λαούς.

 

Αμεροληψία
Δεν κάνει καμιά απολύτως διάκριση εθνικότητας, φυλής, θρησκεύματος, τάξεως ή πολιτικής τοποθέτησης. Προσπαθεί μόνο να ανακουφίζει τον ανθρώπινο πόνο με γνώμονα πάντα τις ανάγκες των ανθρώπων και δίνει προτεραιότητα στις πιο επείγουσες περιπτώσεις δυστυχίας.

 

Ουδετερότητα
Για να συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη όλων, το Κίνημα δεν αναμιγνύεται κατά τη διάρκεια εχθροπραξιών ούτε παίρνει θέση σε διαφορές πολιτικής, φυλετικής, θρησκευτικής και ιδεολογικής φύσεως.

 

Ανεξαρτησία
Το Κίνημα είναι ανεξάρτητο. Παρ’ όλον ότι οι Εθνικές Οργανώσεις δρουν συμπληρωματικά με τις ανθρωπιστικές υπηρεσίες των Κυβερνήσεων και παρ’ όλον ότι υπόκεινται στους νόμους των χωρών τους, ωστόσο πρέπει πάντοτε να διατηρούν την αυτονομία τους, ώστε να μπορούν να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές του Κινήματος.

 

Εθελοντική Υπηρεσία
Το Κίνημα είναι οργανισμός εθελοντικής υπηρεσίας και δεν έχει κίνητρο τη δημιουργία κέρδους.

 

Ενότητα
Μόνο μία Εθνική Οργάνωση Ερυθρού Σταυρού ή Ερυθράς Ημισελήνου μπορεί να υπάρχει σε μια χώρα, πρέπει να είναι ανοικτή στο κοινό και πρέπει να εκτελεί το ανθρωπιστικό έργο της σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας της.

 

Διεθνής Χαρακτήρας
Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού Ερυθράς Ημισελήνου είναι μια παγκόσμια οργάνωση, μέσα στους κόλπους του οποίου όλες οι Εθνικές Οργανώσεις είναι ίσες μεταξύ τους, έχουν ίσες ευθύνες και καθήκον να βοηθά η μια την άλλη.