Γλώσσα

Πρώτες Βοήθειες

Πρώτες Βοήθειες

Προγράμματα κατάρτισης στις Πρώτες Βοήθειες 

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός (Κ.Ε.Σ.) είναι εγκεκριμένος Παροχέας Προγραμμάτων Κατάρτισης στις Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

 

Τα προγράμματα που προσφέρονται είναι αυτά που αναφέρονται στους Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμούς του 2009 και είναι τα ακόλουθα. 

  • Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - 18 ωρών και
  • Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά - 6 ωρών

 

Επιπρόσθετα ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει πρόγραμμα κατάρτισης

  • Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής - 6 ωρών

 

Οι εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού έχουν εκπαιδευτεί από τον Βρετανικό, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τον Νορβηγικό Ερυθρό Σταυρό με τους οποίους και συνεργάζονται.

 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κυρίως στα Γραφεία Διοίκησης του Ερυθρού Σταυρού στη Λευκωσία ή σε χώρους εργασίας των ενδιαφερομένων σε μέρες και ώρες μετά από συνεννόηση.

 

Προσφέρονται ειδικά πακέτα (περιεχόμενο και κόστος προγράμματος) σε εταιρείες ή οργανισμούς οι οποίοι θέλουν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους.  

 

Όταν εκπαιδεύεστε από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό δέχεστε μια άρτια εκπαίδευση και παράλληλα συμβάλετε στην εκτέλεση του πολυδιάστατου ανθρωπιστικού του έργου, μια και τα καθαρά έσοδα από τις εκπαιδεύσεις διατίθενται για την προώθηση των σκοπών του. 

 

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Γραφεία Διοίκησης του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού στο τηλέφωνο 22-504400, στο φαξ 22-666956 ή στο E-mail admin@redcross.org.cy

 

Έντυπο συμμετοχής

Παρακαλούμε συμπληρώστε το έντυπο συμμετοχής και το αποστείλετε ηλεκτρονικά στο [email protected]

 

 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Νορβηγία μέσω του προγράμματος Erasmus +

Ομάδα εκπαιδευτών του τομέα Πρώτων Βοηθειών του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού ταξίδεψαν στην πόλη Μπέργκεν της Νορβηγίας για εκπαίδευση σε θέματα Πρώτων Βοηθειών από τον Κλάδο Hordaland του Νορβηγικού Ερυθρού Σταυρού από τις 30 Μαρτίου - 4 Απριλίου 2016.

Οι εκπαιδευτές έτυχαν επαγγελματικής εκπαίδευσης στην "Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή" σε εξειδικευμένους και άρτια εξοπλισμένους χώρους του Οργανισμού Υποδοχής, Νορβηγικού Ερυθρού Σταυρού - Hordaland Branch. Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός, διαθέτει πλέον καταρτισμένους εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών που έχουν παρακολουθήσει εκπαίδευση σε θέματα Πρώτων Βοηθειών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης από τον Νορβηγικό Ερυθρό Σταυρό. Οι εκπαιδευτές έτυχαν εξάσκησης και εφαρμογής συγκεκριμένων, καινοτόμων, βέλτιστων πρακτικών και επίκαιρων μεθόδων στο κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον. Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται στο στάδιο αναβάθμισης του τομέα Πρώτων Βοηθειών και μέσω της εκπαίδευσης αποκόμισε τις απαραίτητες γνώσεις για εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού Πρώτων Βοηθειών με βάση τις τεχνογνωσίες, τάσεις και εφαρμογές που ακολουθούνται στην Νορβηγία.