Γλώσσα

Διαχείριση Κρίσεων

Διαχείριση Κρίσεων

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΔΚ) του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (Κ.Ε.Σ.) η οποία για πολλά χρόνια υπολειτουργούσε, επανασυστάθηκε και αναδιοργανώθηκε το 2007 όταν διαφάνηκε και η ανάγκη ύπαρξης της μετά τη συμμετοχή του Κ.Ε.Σ. στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του Λιβάνου του 2006. 

 

Ρόλος και Δραστηριοποίηση

Ο Κ.Ε.Σ. με βάση τη νομοθεσία εγκαθίδρυσής του είναι «επικουρικό σώμα των δημοσίων αρχών σε ανθρωπιστικά θέματα».  Η σχέση αυτή με την Κυβέρνηση τον διαφοροποιεί από τις άλλες ΜΚΟ γι’ αυτό και συμμετέχει σε αρκετούς σχεδιασμούς Κυβερνητικών Τμημάτων και Υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στη Διαχείριση Κρίσεων (Υπουργείο Εσωτερικών και την Πολιτική Άμυνα, Σχέδιο ΕΣΤΙΑ του Υπουργείου Εξωτερικών, Άσκηση ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ του Υπουργείου Άμυνας, πανδημία γρίπης του Υπουργείου Υγείας). Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης η ΕΔΚ ενεργεί πάντοτε σε συνεργασία με την Κυβέρνηση και συγκεκριμένα την Πολιτική Άμυνα που αποτελεί το πλέον αρμόδιο όργανο στον τομέα αυτό. Για τις ενέργειες και δραστηριοποίηση της ΕΔΚ του Κ.Ε.Σ. ενημερώνεται και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός.

 

Δραστηριότητες

 1.  Ανθρωπιστικός Τομέας: 

         Κάλυψη ανθρωπιστικών αναγκών ευπαθών ομάδων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

                  (α)    Τροφοδοσία, ένδυση, υπόδηση, είδη ατομικής καθαριότητας, είδη

                            υγιεινής κλπ.

                  (β)    Πρώτες Βοήθειες

                  (γ)    Παραχώρηση τροχοκαθισμάτων

                  (δ)    Ψυχοκοινωνική Στήριξη

                  (ε)    Εκπαίδευση

                (στ)    Προστασία

                   (ζ)    Κοινωνική προσαρμογή και ένταξη

 

2. Επικοινωνίες                                                        

3. Μεταφορές (υλικού και προσωπικού) 

4. Επανασύνδεση οικογενειών

5. Καταγραφή – Τήρηση στοιχείων παθόντων

6. Διαφώτιση – Ενημέρωση – Καθοδήγηση

7. Δημόσιες Σχέσεις

8. Υποστήριξη ομάδων διασωστών

 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης ΕΔΚ

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται το επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης της ΕΔΚ που καλύπτει όλους τους τομείς δραστηριοποίησης σε όλες τις Επαρχίες. Επικεφαλείς του Σχεδίου Δράσης είναι η Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος του Κ.Ε.Σ. σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή που είναι ο Συντονιστής.  Οι Β’ Συντονιστές λειτουργούν ως αναπληρωτές του Συντονιστή. Υπάρχουν οι Σύνδεσμοι με το Κέντρα Αποφάσεων της Κρατικής Μηχανής και της Πολιτικής Άμυνας, οι Λειτουργοί Δημοσίων Σχέσεων και οι Υπεύθυνοι για όλους τους τομείς δράσεως.

 

Στο επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνονται οι πιο κάτω τομείς:

 

Διοικητική υποστήριξη (administration support)

 1. Η παροχή διοικητικής υποστήριξης στην ΕΔΚ, όπως γραμματειακές, λογιστικές, οικονομικές υπηρεσίες κ.α,
 1. Συντονισμός και υποστήριξη των Κλάδων
 1. Εγγραφή νέων εθελοντών
 1. Διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, έκδοση προγραμμάτων εργασίας (βάρδιες)
 1. Εκπαίδευση

 

 

Τομέας Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Operations)

 1. Οργάνωση, εκτέλεση και συντονισμός της αποστολής στο πεδίο,
 1. Οργάνωση των σχεδίων άμεσης ανταπόκρισης των διαφόρων ομάδων σε συνεργασία με τους Κλάδους,
   
 2. Αξιολόγηση αναγκών,
 1. Διανομή βοήθειας

 

Τομέας Υλικών και Διακίνησης (Logistics Support)

 1. Οργάνωση των κεντρικών αποθηκών και έλεγχος των αποθηκών των Κλάδων,
 1. Προμήθεια και αγορά υλικών,
 1. Διακίνηση υλικών, τροφίμων και προσωπικού,
 1. Διακίνηση Οχημάτων,
 1. Λογιστήριο,
 2. Τηλεπικοινωνίες 

Πρόσφατες περιπτώσεις δραστηριοποίησης της ΕΔΚ

·         Κρίση Λιβάνου – Καλοκαίρι 2006

·         Πυρκαγιές στο Σαϊτά, Κύπρος – 2007 

·         Πυρκαγιές στην Πελοπόννησο Ελλάδα – Καλοκαίρι 2007 

·         Οργάνωση για γρήγορη ανταπόκριση σε πιθανή κρίση στο Λίβανο - 2008 

·          Άμεση ανταπόκριση και βοήθεια στους πρόσφυγες από την Αίγυπτο – Φεβρουάριος 2011 

·         Έκρηξη στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» - Καλοκαίρι 2011 

·         Προετοιμασία για την πιθανή μαζική άφιξη υπηκόων τρίτων χωρών ή/και προσφύγων από τη Συρία – Καλοκαίρι 2012

·         Ανθρωπιστική βοήθεια σε 345 πρόσφυγες από τη Συρία - Βοήθεια στον Καταυλισμό - Σεπτέμβριος 2014 - Ιανουάριος 2015