Γλώσσα

Νόμος και Καταστατικό

Νόμος

Ο περί Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού Νόμος

Παρ’ όλον ότι ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός (Κ.Ε.Σ.) άρχισε τη λειτουργία του από το 1950, όταν αποτελούσε Κλάδο του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού, η καθ’ αυτό ίδρυση και ανεξάρτητη λειτουργία του άρχισε ουσιαστικά μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 και την προσχώρηση της Κύπρου στις συνθήκες της Γενεύης. Η επίσημη εγκαθίδρυση του έγινε με το Νόμο 39 του 1967, και από την 1η Νοεμβρίου που τέθηκε σε εφαρμογή λειτουργεί επίσημα ως νομικό πρόσωπο επικουρικό των δημοσίων αρχών για ανθρωπιστικά θέματα.

 

Ο περί Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού Νόμος 39 του 1967

»

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΩΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

21/07/1967

  

Καταστατικό

Αμέσως μετά την έγκριση του νόμου θεσπίστηκαν οι Κανονισμοί λειτουργίας του Κ.Ε.Σ. οι οποίοι στο διάστημα μέχρι το 2012 αναθεωρήθηκαν αρκετές φορές και υπαγόρευσαν τη λειτουργία του μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2012 που η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το νέο Καταστατικό του Κ.Ε.Σ. Το νέο Καταστατικό, που είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις πρόνοιες του και καταρτίστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του Διεθνούς Κινήματος, είναι διαθέσιμο πιο κάτω:

 

Το Καταστατικό του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού 

»

Καταστατικό Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

25/1/2012